Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng bán WIN - Viva.exchange:

  Tối thiểu: 20

  Hướng dẫn bán WIN - Viva.exchange

  1. Chọn loại coin bán: WIN - Viva.exchange.

  2. Nhập Số lượng WIN - Viva.exchange cần bán.

  3. Nhập Email để nhận hóa đơn.

  4. Số tiền bạn nhận sẽ được tự động tính toán theo tỉ giá hiện tại.

  5. Chọn Ngân hàng, STK và Chủ tài khoản ngân hàng.

  6. Nhấn nút "Bán ngay".

  7. Chuyển đúng Số lượng WIN - Viva.exchange cần bán vào Biệt danh (Nickname) trên màn hình hoặc chuyển nội bộ trong WIN - Viva.exchange.

  8. Bạn sẽ Nhận được VND trong ngân hàng sau khi giao dịch chuyển WIN - Viva.exchange hoàn tất.